Garanti - felanmälan

Peab har ansvaret för eventuella byggtekniska fel och brister under garantitiden.
Men för att få snabbast service när fel uppstår rekommenderar vi att ni själva kontaktar felanmälan (se nedan).

BESIKTNING
Innan inflyttningen genomförde en opartisk besiktningsman en slutbesiktning tillsammans med bostadsrättsinnehavaren för att säkerställa att bostaden är i godkänt skick.
Eventuella besiktningsfel åtgärdas kostnadsfritt.

Om du upptäcker fel efter inflyttning är det viktigt att omgående anmäla dessa.
Peab som huvudman ansvarar för att åtgärda de fel som bedöms som byggtekniska fel och inte faller inom ramen för gällande byggnorm.

Peab har ansvar under den tvååriga garantitiden och därför genomförs ytterligare en besiktning efter två års boende, en så kallad garantibesiktning.

Peab ansvarar dock inte för fel som orsakats av slitage eller misskötsel.
Vi vill därför poängtera vikten av att följa drifts- och underhållsinstruktioner för att bevara bostaden i bästa skick och samtidigt få en optimal boendemiljö.

I en bostadsrätt har du som ägare ett visst ansvar för skötsel och underhåll av din
lägenhet, här följer en lista över vilka områden som bostadsrättsföreningen ansvarar
för och vilka områden du som bostadsrättsägare ska sköta.

Vanliga frågor

FELANMÄLAN
På HSB:s webbplats www.hsb.se/sodra-norrland/ kan du göra din felanmälan dygnet runt. För att felanmäla över telefon, ring 026-657000 mellan kl 7-16.

Fastighetsskötare
Ulf Olsson

Besöksadress HSB Södra Norrland
Nygatan 6
891 33 Örnsköldsvik

Vid fel på hissarna, ring 077-150 00 00.
Larmknapp i hiss är kopplad till larmcentral som tar emot larm dygnet runt.

Om du upplever problem med dina tv-kanaler, ring Telia på 90 200.